Full Service Concept

Med vores ambition om at levere optimal service, så I som lejer får så let og smertefri en søge- og flytteproces, har vi etableret et samarbejde med virksomheden First Mover Group. 

Det betyder, at vi kan levere professionelle ydelser og følger jer tæt i hele processen helt fra den indledende Stay or Go analyse, screening af ejendomsmarkedet, booking og deltagelse i lejemålsbesigtigelser, forhandling af lejekontrakt for så at slutte forløbet med en succesfuld indflytning i det nye lejemål.

Stay or Go?

  • Vi undersøger, om I kan udnytte jeres nuværende areal optimalt og derfor måske ikke behøver at flytte
  • Vi gennemgår jeres nuværende lejekontrakt for at undersøge, om deres er oplagte forhandlingsmuligheder, så flytning ikke er nødvendig.

Kravspecifikation udarbejdes

Kravspecifikationen er et vigtigt element i den indledende proces, da den er udgangspunktet for søgningen og dermed også de lejemål, der skal vælges iblandt. Her fastlægges fx geografisk placering af lejemålet, om I søger en specifik ejendomsprofil, hvor langt lejemålet må ligge ift. afstand til offentlig transport, hvor mange parkeringspladser I skal have, om I ønsker at dele fælles faciliteter med andre eller vil have jeres egen kantine, hvilken økonomisk grænse I søger i/er begrænset af etc.

Men vi går også bagom jer, dvs får en fornemmelse af jeres DNA, hvordan I arbejder og derfor hvilket kontormiljø vi skal søge efter, om I har stor fokus på ejendommens  energiklasse og evt. bæredygtighed ift. byggematerialer m.m.

Lejemålsbesigtigelser

Når I i forbindelse med vores præsentation af mulige lejemål har valgt, hvilke lejemål I ønsker at besigtige, så sørger vi for at booke en rundtur, ligesom vi deltager i alle besigtigelser sammen med jer.

Indretning & Økonomi

Det er sjældent et lejemål står fuldstændig perfekt og klar til ny lejer, så i denne fase inddrages indretningsarkitekter og byggerådgivere. Og når der er kommet konkret økonomi på bordet fra udlejer og første udkast til lejekontrakt er modtaget, begynder kontraktforhandlingerne. 

Forhandling & underskrift

Når lejer sidder med os på sin side af forhandlingsbordet, så oplever flere lejere, at det typisk giver et noget andet forhandlingsforløb end de er vant til. For typisk er erfaringen fra lejer ellers, at de forhandler med udlejer om de store økonomiske ting ift. indretning og binding, men ikke har tilstrækkelig viden om de små, men meget vigtige juridiske detaljer i kontrakten. Men det gør vi.

Succesfuld flytning og hurtig fokus på kerneforretningen

At fjerne fokus fra kerneforretningen og allokere uger på selv at forberede fraflytningen, herunder istandsættelsesforpligtelsen, få styr på gammel inventar og købe og samle nye møbler m.m.m. vil for de fleste virksomheder betyde tab af omsætning.

Så for at I oplever en succesfuld flytning med minimum af jeres ressourcer, så tilbyder vores samarbejdspartner en lang række services, som sikrer fuld kontrol over hele processen, fx

  • Inventarstyring, herunder salg, genanvendelse, donation af gamle møbler, opbevaring af inventar og arkiv, inventarregistrering, indkøb af nye møbler, indhentning af kontroltilbud på diverse ydelser fra 3. part.
  • IT-håndtering; fx nedpakning, udpakning og opsætning af medarbejdernes IT-udstyr og udskiftning af kabler etc.